Ceny świadczonych usług są ustalane indywidualnie w drodze negocjacji z klientem.Przykładowe ceny netto za usługi księgowe:

  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów od 50 zł netto
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych/karta podatkowa od 40 zł netto
  • Księgi handlowe od 400 zł netto
  • Księgi handlowe stowarzyszeń i fundacji od 250 zł netto
  • Kadry i płace od 40 zł netto za osobę


Powyższa informacja o cenach nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – służy ona jedynie oszacowaniu przybliżonego kosztu naszych usług.

Zainteresowanych wstępną wyceną prosimy o wypełnienie ankiety:

Pełna nazwa jednostki:
Telefon:
Adres e-mail:
Forma organizacyjna:
Zakres prowadzonej działalności:
Rodzaj ewidencji księgowej:
Płatnik podatku VAT: TAK NIE
Import/Eksport/WDT/WNT: TAK NIE
Orientacyjna ilość dokumentów zakupów i sprzedaży w miesiącu:
Zatrudnienie (ilość etatów):
Przeciętna liczba umów (zleceń,o dzieło) w miesiącu:
Kasy fiskalne: TAK NIE
Treść wiadomości