Biuro rachunkowe, księgowość, rejestracja, archiwizacja i sprawozdawczość

Nasza oferta obejmuje wszystkie obszary związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak:


rejestracja, ewidencja księgowo-finansowa, archiwizacja i sprawozdawczość.Oto przykładowe zadania , których wykonania się podejmiemy: • wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie karty podatkowej
 • prowadzenie ewidencji podatkowych VAT
 • prowadzenie spraw kadrowych
 • sporządzanie list płac
 • wystawianie faktur sprzedaży w imieniu klientów
 • kontrola należności i zobowiązań
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej do GUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz WNIP
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi i ZUS
 • pomaganie w przygotowaniu biznes planu
 • wspomaganie przygotowania wniosków o dotacje unijne
 • inwentaryzacje
 • sporządzanie podatkowych zeznań rocznych
 • wypełnianie druków w celu udzielenia kredytów i gwarancji bankowych
 • opracowanie Planu Kont dostosowanego do potrzeb klienta
 • sporządzanie Polityki Rachunkowości
 • przygotowywanie obiegu dokumentacji
 • sporządzanie wszelkich Regulaminów, np. pracy czy wynagrodzeń


Jeśli wśród wyżej wymienionych zadań nie znaleźliście Państwo tego, które Was interesuje, to wcale nie oznacza, że go nie wykonamy.

Zapraszamy do współpracy.